عمل آوری، کنترل کیفیت وخدمات طراحی، مشاوره و اجرا

عمل آوری

عمل آوری بتون فرآیندی است که طی آن افت رطوبت  بتون در وضعیت مناسب حفظ می شود و وبا توجه به اینکه گیرش اولیه سـیمان در شرایط خشک و کارگاهی باعث تأخیر در عمل هیدراتاسیون سیمان میگردد در جهت تسریع در عمل آوری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش مصرف آب مورد نیاز در شرایط عادی کلیه قطعات بتونی تولید شده با سیستم بخار تحت فشار در اتاقک بخار به مدت 8 الی 10 ساعت یخار دهی می شود که این فرایند باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی و همچنین کارآیی قطعات بتونی می گردد.

کنترل کیفیت

برای دست یابی به ویژگیهای مطلوب بتون و تضمین کیفیت آن میبایست کنترل تمامی اجزاء تشکیل دهنده بتون و قطعات بتونی از مرحله ورود مواد اولیه استخراج شده از معادن تا مرحله تولید نهایی مورد بررسی قرار گیرد.
عمده ترین هدف گروه تولیدی و صنعتی رصد شن در جهت مشتری مداری، کنترل کیفیت تمامی محصولات تولید شده قبل از ارائه به بازار می باشد.

طراحی، مشاوره و اجرا

طـراحی، محوطه سـازی و چیدمان شـهری یکی از مهمترین اصول استفاده ازکفپوشها و تولیدات قطعات بتونی می باشدکه گروه تولید صنعتی رصد شن با عنایت به رفع نیاز مـشتریان و سـهولت اسـتفاده ازکفپوش در طرحها ورنگ های مختلف و اجرای صحیح و اصولی طرحهای پیشنهادی خود، آماده ارائه ، مشاوره، طراحی و اجرای آن میباشد.

>
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟