جهت هدایت آبهای سطحی در حاشیه معابر و یا بعنوان انتقال آبهای سطحی در کناره خیابانها  و همچنین به صورت زوج در وسط معابر و یا به حالت ترکیبی در کناره ها اجرا میشود ودر ابعاد و رنگهای مختلف قابل تولید است.
>
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟